Przewodniczący:

dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG

dr Urszula Pączek, PIG-PIB

Członkowie:

mgr Dominika Hetko, UG

mgr inż. Aleksandra Ilska, PIG-PIB

dr Patrycja Jernas, UG

mgr Lesław Mil, PIG-PIB

mgr Anna Nowacka, UG

dr Marzenna Stempień-Sałek, UG

mgr inż. Diana Twardak, UG

mgr Kamila Wirkus, PIG-PIB