Przewodniczący:

dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG

dr Wojciech Jegliński, PIG-PIB

Członkowie:

dr hab. Dorota Burska, prof. UG

dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US

dr hab. Anna Hrynowiecka, prof. PIG-PIB

dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US

dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM

dr  inż. Piotr Szmytkiewicz, IBW PAN

dr Ewa Szymczak, UG

dr Grzegorz Uścinowicz, PIG-PIB