Patronat Honorowy:

 

 


 

 

 

Patronat Konferencji:

JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski czł. koresp. PAN
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr inż. Mateusz Damrat
Przewodniczący Komitetu Badań Morza PAN dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG

                                                                        

 

 

 

Konferencja Naukowa

18-20 wrzesień 2023, Rowy

 

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce procesów geologicznych zachodzących obecnie i w przeszłości w środowisku otwartego morza oraz strefie brzegowej. Tematyka poszczególnych sesji referatowych i sesji posterowej dotyczyć będzie sedymentologii, geomorfologii, litodynamiki, lito- i biostratygrafii, paleoekologii oraz geofizyki różnych obszarów morskich i ich strefy brzegowej.

 

 

Organizatorzy:
⇒ Pracownia Geologii Morza, Uniwersytet Gdański
⇒ Oddział Geologii Morza, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB

 

 

 

Sponsor główny

Sponsorzy:

 

                                            

 


Kontakt:
geost4@ug.edu.pl

Pracownia Geologii Morza,

Katedra Oceanografii Chemicznej i Geologii Morza, WOiG
al. Marszałka Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia